Symbol der Astrolgie เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์

ในเรื่องของสัญลักษณ์และการเรียกชื่อดาวต่างๆ เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนหรือผู้สนใจในเรื่องโหราศาสตร์ควรจะท่องจำ เปรียบเหมือนการที่เราได้เริ่มเรียนภาษาใหม่ภาษาหนึ่ง เราจะหลีกเลี่ยงการท่องจำไปไม่ได้ แม้ว่าจะมีผู้สอนหลายท่านพร่ำบอกเราว่า ไม่จำเป็นต้องท่องจำ แต่สำหรับกระบวนการเรียนรู้ทางด้่านภาษานั้นมีข้อยกเว้นพิเศษ อย่างแรกก็เป็นเรื่องของพยัญชนะ(หากเราเปรียบเทียบกับการเรียนภาษาต่างประเทศใหม่) การเรียนการผสมคำ ภาษาดาวก็เช่นเดียวกัน มีลักษณะความเป็นธรรมชาติคล้ายๆกับ

เราจะเริ่มพูดกันถึงจุดเจ้าชะตา ๖จุดที่ตามเวปหรือหนังสือได้พูดกันถึงอยู่บ่อยๆ มาเริ่มกันที่สัญลักษณ์ตัวแรกที่เราควรจะรู้จักมันคือ จุดเมษ หรือที่ทางเยอรมันเขาเรียกกันมา “วิดเดอ” เราจะนับว่าเป็นจุดเมษกันตั้งแต่เลยหลังคาบ้านเราไป เราจะถือว่านั่นเราถือว่านั่นเป็นสถานที่สาธารณะแล้ว คำย่อคือ AR หรือย่อแบบเยอรมันคือ  WI

ส่วนสัญลักษณ์ตัวต่อมานี้เป็นจุดเจ้าชะตาที่สำคัญอีกจุด เราเรียกว่าจุด “เมอริเดียน” ซึ่งความหมายก็ได้บอกเอาไว้แล้ว หมายถึงตัวตนของเจ้าชะตา  คำย่อคือ MC

จุด”ลัคนา”หรือเรียกกันในภาษาเยอรมันว่า “อั๊คเซ็นเด้นท์” หรือในทางโหราศาสตร์ไทย(โหราศาสตร์สากล)นั้นให้หมายถึง สิ่งแวดล้อม คำย่อคือ AS

พระอาทิตย์ มีคำย่อคือ SU หรือ SO ตามทางเยอรมัน

พระจันทร์หรือเรียกกันเป็นภาษาดาวว่า “มูน” ตามที่เรียกกันมา คำย่อคือ MO

ราหูหรือ “โหนด” มีชื่อเรียกเป็นเยอรมันว่า “โมนขโนเท่น” Mondknoten คำย่อของมันคือ NO แต่ในทางเยอรมันจะย่อเป็น KN

ดาวพุธ “เมอคิวรี่” เป็นดาวแห่งการสื่อสาร คำย่อของมันคือ ME

ดาวศุกร์ “วีนัส” คำย่อของมันคือ VE

ดาวอังคาร มีคำย่อคือ MA

ดาวพฤหัสหรือ เรียกกันว่า “จูปิเตอร์” มีชื่อย่อ JU

ดาวเสาร์  คำย่อคือ SA

ดาวยูเรนัส หรือมฤตยูคำย่อคือ UR

ดาวเนปจูนหรือคำย่อเรียกคือ NE

ดาวพลูโต ย่อมาจาก PL

ดาวคิวปิโด หรือย่อมาจาก CU

ดาวฮาเดส หรือตัวอักษรย่อคือ HA

ดาวเซอุส หรือเรียกในเยอรมันว่า “ซ้อยส์” ZE


ดาวโครโนส KR

ดาว อโพลอน AP

ดาว แอตเมตอส ตัวย่อคือ AD

ดาว วัลคานุส หรือตัวย่อ VU

ดาวตัวสุดท้ายคือ โพไซดอน หรือตัวย่อคือ PO

ปล. คำแปลเสริมข้าพเจ้าได้นำมาจากหนังสือ ABC  für Planetenbilder หรือ พระเคราะห์สนธิเ่ล่ม2 ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์จาก Udo Rudolph

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s