เป็นเรื่องที่เรามักได้ยินได้เห็นกันอยู่บ่อยๆตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางอินเตอร์เนทว่า มีอาชีพเกิดขึ้นใหม่ๆผ่านทางเทคโนโลยีออกในทางเสื่อมเสียศีลธรรม บน Hi5,  Facebook, Camfog เป็นเรื่องที่นักศึกษาขายบริการทางเพศและหันมายึดเอาอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมเพื่อที่จะเอารายได้ไปปรนเปรอสินค้าราคาแพงที่ตนเองอยากได้ หรือเอาไปซื้อมือถือใหม่ๆ

เมื่อเราพูดถึงอาชีพขายบริการทางเพศ หากเราเปิดหาดูใน Lexikon หรือจากพระเคราะห์สนธิเราจะพบคำว่า “หญิงขายตัว” มาจากดาว

VE+HA-MO:
ผู้ยอมตนต่อผู้อื่น,มีจิตใจเป็นทาสเขา ชนชั้นต่ำหรือบริการ หญิงขายตัว


ซึ่งทางสำนักโหราศาสตร์ฮัมบูรก์เขาให้คำอธิบายว่า การที่ผู้หญิงขายตัว นั่นหมายถึงเขาให้บริการทางความรัก
ทางอารมณ์และความเอาใจใส่ด้วย
เมื่อเราพูดถึงดาวฮาเดส ซึ่งมีความหมายไปในทางเสื่อมเสียมากกว่าดี เราอาจให้คำอธิบายในเรื่องดาวศุกร์ที่คู่กับดาวฮาเดสได้ว่า “ความรักที่ต้องเสียสละหรือรักที่เป็นฝ่ายให้”ก็ได้  ยังมีผู้ให้คำอธิบายในเรื่องของดาวศุกร์อีกว่า หากสาวใดมีดาวศุกร์เสีย (เพราะมีดาวร้ายกุม เล็งมุมกันอยู่ ) เขาให้ทายได้ว่าเรื่องความรักหรือคู่รักนั้นจะมีมากหน้าหลายตา หรือคบกับใครก็ไม่ยืด ต้องมีอันเลิกราหาใหม่กันไปเรื่อย หากเป็นในสมัยอดีต ผู้หญิงที่เปลี่ยนคู่ควงไปเรื่อยๆ เขาถือว่าเป็นผู้หญิงชั้นต่ำ ใครได้ไปจะเป็นที่เสื่อมเสียแก่วงศ์ตระกูลอย่างมาก
ในส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง ในเรื่องอาชีพขายบริการนั้น บางครั้งในพื้นดวงก็ไม่ได้บ่งบอกให้เราเห็นอย่างแน่ชัด นอกเสียจากว่าสตรีผู้นั้น born to be จริงๆเราจึงจะเห็นได้จากพื้นดวงอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคนเสมอไป แต่ดาวจากพื้นดวงสามารถบอกแนวโน้มและลักษณะท่าทางของบุคคลนั้นได้
ข้าพเจ้าขอหยิบยกตัวอย่างดวงหนึ่งในร้อยกว่าคนที่มีอาชีพขายบริการทางเพศมาเป็นกรณีศึกษาตามนี้
จากภาพเราสามารถแยกแยะดาวที่อยู่ในจุดเมษดังนี้
AR= MO/SA= MC/UR= AS/UR= NO/MA= SU/MA= SU/PL=  PL/ZE=  AD/VU= MA/ZE= AR/MO= AR/SA= NE/PL= ME/AD= VE/PL= AD/HA= PL/CU
เมื่อเราพิจารณาจากดาวศุกร์ เราจะเห็นว่า ดาวศุกร์ของเจ้าชะตาผู้นี้นั้นมีดาวเสีย และในช่วงอายุหนึ่ง เธอได้มีอาชีพขายบริการทางเพศที่ต่างประเทศ ได้เป็นแม่เล้าส่งเด็กจากเมืองไทยไปต่างประเทศ
VE= HA= ZE= CU= MC/MA= MA/PL= AS/PL= NO/AD= SU/AD= SU/CU
ดาวศุกร์ของดวงชะตาผู้นี้บอกเราได้ว่า เป็นศุกร์ที่จะต้องให้บริการแก่กลุ่มคน สมาคม อีกทั้งยังชี้ให้เห็นว่ามีจุดของอาชีพการงานที่จะมีการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนในเรื่องของชีวิตครอบครัว ก็เรียกได้ว่าเจ้าตัวไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ (ความจริงที่ข้าพเจ้าสอบถามภายหลังก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ)
จึงสรุปได้ว่า เจ้าชะตาผู้มีมีดาวศุกร์เสีย ถึงแม้จะดวงชะตาจะไม่ได้อยู่ในสูตรดาว VE+HA-MO เรื่องขายบริการ แต่เธอก็มีอาชีพแบบนั้นจริงๆ เพียงเพราะเจ้าดาวศุกร์มันไปทำมุมกับดาวเสียๆอย่างฮาเดส หรือหากเธอไม่ได้ประกอบอาชีพทางด้านนี้ เราก็สามารถบอกได้อีกมุมมองหนึ่งว่า เธอคนนี้ไม่สมหวังในรักหรือหากมีรักจะเป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียว

โหรอินดี้
Zertifikat Astrologie der Hamburger Schule®, Diploma Hamburg School Astrology®
Copyright ©  2008
 
All rights reserved.
 
 
 

Mobile: 080-604-6883

Advertisements