ในระยะหลังๆเราจะเห็นว่า สื่อมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งเป็นสื่อหลักและสื่อรอง ประเด็นที่สำคัญของสื่อคือ เนื้อหา เมื่อสื่อไม่มีศักยภาพพอที่จะเลือกเนื้อหามาให้เหมาะสม ผู้บริโภคที่มีอำนาจในการเลือกและวิจารณ์สื่อก็กลายเป็นผู้ตัดสินสื่อเสียเอง ในอนาคตบ้านเมืองเราคงจะมีผู้บริโภคหันไปเป็นผู้สื่อข่าวมากขึ้น เพราะมีโซเชียลเนทเวิร์คบนโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลต่างๆอีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

ก่อนที่เราจะผู้สื่อหรือเสพสื่อ ไตร่ตรองดูสักนิ๊ดนะคะ  “You’re what you write.”

 

 

โหรอินดี้

 

http://www.astrohamburg.wordpress.com
http://www.facebook.com/AstroHamburg
http://www.twitter.com/astrohamburg
Email: astroindy@live.com

Mobile: 080-604-6883

Advertisements