ความกลัว ทำให้เสื่อม

ความกลัวมีอยู่ในทุกการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทั้งของตัวเราเอง, คนในครอบครัว, สิ่งแวดล้อม, สภาพความเป็นอยู่, อากาศ, อาชีพ,ฐานะและคนรักเป็นต้น  เราต้องเรียนรู้และจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับมันได้อย่างมีสุขในชีวิต เรื่องงานและธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงที่คาดคิดหรือกะเกณฑ์ไว้เราสามารถปรับตัวเข้ากับมันได้เช่น ในเรื่องการเกิด แก่ เจ็บและตาย(การเสื่อม) แต่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดบางอย่าง(ก่อนเวลาอันควร) อันนี้สิที่ทำให้เราปรับตัวไม่ทัน และทำให้เราทุกข์

ความกลัวการเปลี่ยนแปลงนี่มันมาจากไหน?

การเปลี่ยนแปลงของวัน เวลาเช่น พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแล้วก็ตกในยามเย็น อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่กลัว(เพราะเราชิน) แต่มนุษย์เราจะรู้สึกกลัวต่อกับการเปลี่ยนแปลงยามที่เราจิตตก(อ่อนแอ) ช่วยตัวเองไม่ได้และไม่ไว้วางใจตัวเอง(ไม่มั่นใจในตัวเอง) ไม่สามารถที่จะปรับตัวและจัดการกับสิ่งนั้นๆได้เพราะมันยังใหม่และเราไม่ชิน ไม่รู้จักกับมัน

นักจิตวิทยาเขาบอกว่า มนุษย์เราจะมีความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราให้ค่าความสามารถเราต่ำเกินไป เมื่อเราให้ค่าตัวเองต่ำเราจะไม่สามารถปรับตัวต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวเราได้เพราะเราขาดความมั่นใจในตนเอง และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเป็นอันตรายต่อเรา

การที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์(คำสอน)ของพ่อแม่ที่กล่าวตักเตือน การรอฟังคำแนะนำหรือคำบอกเล่าจากผู้อื่นและการที่เราเองไม่เคยได้ตัดสินใจอะไรเองเลย ไม่ว่าจะไปทานอะไร เรียนอะไร ทำอย่างไรเรารอคอยแต่คำแนะนำจากคนอื่น ฟังคนอื่นมากกว่าที่จะคิดตัดสินใจและลงมือทำด้วยตนเอง คำแนะนำ(ด้วยความหวังดี)เหล่านี้จึงเป็นบ่อเกิดให้เราฝังชิพความกลัวเพิ่มขึ้นทีละน้อยอย่างไม่รู้ตัว เพราะเราไม่เคยลองคิดหรือตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่เคยแก้ปัญหาด้วยตัวเอง สุดท้ายเราจะยืนด้วยขาของตัวเองไม่ได้ รับมือกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยชินไม่ได้

พอการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากที่เราเคยชินอย่างพระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตกเข้ามาในชีวิต เราจึงไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร เราไม่เคยเรียนรู้ที่จะตัดสินใจด้วยตัวเอง คอยฟังแต่คำแนะนำ ไม่เคยเรียนรู้การตัดสินแบบผิด-ถูก เมื่อไม่เคยมีการเรียนรู้ในการตัดสินใจด้วยตนเองเพราะกลัวผิด(ไม่เหมือนที่พ่อแม่บอกหรือคนอื่นบอกมา) ขาดการพัฒนาด้านความมั่นใจตนเอง เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (เพราะไม่เคยลองคิดเอง)จึงเกิดความกลัวและไม่สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้

วิธีการจัดการกับความกลัวในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะจัดการกับความกลัวได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อะไรที่จะทำให้ตัวเราเองรู้สึกว่าเรามีความสามารถและรับมือกับปัญหาได้ เรามีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงดีแค่ไหน?

ยามที่เรารู้สึกจมปรักกับสิ่งเดิมๆ ยามที่เราอ่อนแอยากจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในชีวิต เราจึงต้องเรียนรู้วิธีเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองขึ้นมา วิธีการเสริมสร้างของฝรั่งเขาแนะนำดังนี้

  • เปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบวกต่อปัญหา หรือเปลี่ยนมุมมองกับปัญหาที่เกิดขึ้น บอกตัวเองยามเกิดปัญหาตัวอย่างเช่น ทุกประตูปัญหามีทางออกเสมอ, หากฉันผ่านปัญหานี้ไปได้ ฉันจะฉลาดมากขึ้น เก่งมากขึ้น, ปัญหานี้มีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ หากฉันแก้ปัญหานี้ได้ ฉันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ, ฉันไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง(ผู้ไม่รู้ ย่อมไม่ผิด)
  • การเอาความยากลำบากในอดีตมาหล่อหลอมหลอกใจตัวเอง นั่นคือให้เรานึกถึงปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่เราก้าวผ่านมา ไม่ว่าการสูญเสียคนรัก การกลัวการสอบตก(แต่สุดท้ายเราก็สอบผ่าน) การกลัวการสัมภาษณ์ในการเข้าทำงาน-การแข่งขัน สิ่งเหล่านี้คือความสำเร็จที่เราผ่านมาได้ในอดีต เพราะการชื่่นชมประสบการณ์ในอดีตจะทำเสริมสร้างความมั่นใจของเราได้
  • ให้เรามองย้อนกลับไปว่า ปัญหาทำให้เราแกร่งขึ้น ทำให้ชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา บ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลง(หรือปัญหา)บังคับให้เราต้องเปลี่ยนความคิดและเส้นทางชีวิตเปลี่ยน พอเปลี่ยนแล้วชีวิตดีขึ้นกว่าเก่าด้วยซ้ำ หลายครั้งที่เราไม่ได้พอใจ 100% กับสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือสิ่งที่เราได้รับ  การไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้หรือความกดดันจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้เราสลับปรับเปลี่ยนความกลัว เป็น ความชิน  โดยที่เราไม่รู้ตัว จุดของการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็ก-ใหญ่สามารถให้เราได้ข้อคิดในชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อเราไม่มากก็น้อย เราจึงต้องหัดมองว่า การเปลี่ยนแปลงก็มีด้านดีกับเราในอนาคตเช่นกัน
  • ท้ายสุดสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเสริมสร้างความมั่นใจตนเองคือ การเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ที่จะไม่ปล่อยให้อารมณ์เป็นไปแบบยถากรรมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่น สถานการณ์แย่-อารมณ์แย่ตาม หากเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ปล่อยให้อารมณ์ล่องลอยไปตามสถานการณ์ ใจเราจะรู้สึกหมดหนทาง(เมื่อเจอสถานการณ์ที่แย่เพราะไม่ชิน)และความกลัวจะเข้ามาแทนที่ทันที เราต้องเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ไม่ให้มันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกให้ได้และสิ่งเหล่านี้ต้องฝึก

ในทางโหราศาสตร์ฮัมบัวร์ก ความกลัวเทียบได้กับดาวเนปจูน ซึ่งให้ทั้งประโยชน์และโทษหากเราควบคุมมันไม่เป็นและเอาไม่อยู่ บางครั้งความกลัวสร้างความกล้า พาเราไปสู่ความสำเร็จได้หลายหน บางครั้งความกลัวทำให้เราเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปก็เยอะ ไม่กล้า ไม่มั่นใจในตนเองเพราะกลัวเป็นต้น

ก่อนจะจากกันไปในวันนี้เพื่อแยกย้ายไปทำกิจกรรม-การงาน ผู้เขียนขอให้ผู้อ่านมีความกล้าที่จะหาวิธีการปรับความคิด ปรับมุมมอง(ทัศนคติ)และฝึกฝนจิตใจให้ไร้ความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นนะคะ

 

โหรอินดี้
Zertifikat Astrologie der Hamburger Schule®, Diploma Hamburg School Astrology®
Copyright ©  2008
 
All rights reserved.
 
 
 

Mobile: 080-604-6883

Advertisements