พรสวรรค์ทำให้เริ่มต้นง่ายกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเร็วกว่า
พรแสวงถึงแม้จะทำให้ไม่ได้เริ่มต้นเร็ว แต่โอกาสสำเร็จมีมากกว่า
โดยธรรมชาติของมนุษย์เราต่างก็โหยหาพรสวรรค์กันเสียส่วนมาก เพราะพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เรากำเนิดบนโลกขึ้น ส่วนพรแสวงนั้นเป็นสิ่งที่เสริมสร้างกันขึ้นมาภายหลังซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาล้วนๆเช่น การฝึกซ้อมหนักเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติ การฝึกซ้อมเล่นดนตรีเพื่อการประกวด
บุคคลคนใดที่มีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่กำเนิดเปรียบเหมือนขาสองข้าง ส่วนพรแสวงนั้นเปรียบเหมือนการฝึกคลานฝึกเดินเพื่อมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและรอเวลาตั้งไข่ จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นเดินเร็วและวิ่งในที่สุด
คำนิยามของพรสวรรค์นั้นมีมากมายสิ่งหนึ่งคือ สิ่งที่เราถนัดมากที่สุด ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด ตั้งแต่เยาว์วัย ส่วนพรแสวงคือ สิ่งที่สนใจเพื่อผลตอบแทนในอนาคตอาจเป็นเรื่องของเงินทอง  ความพอใจ ความสุข(แล้วแต่ใครจะนิยาม) แต่ความสำเร็จในชีวิตต่างต้องมีทั้งสองสิ่งนี้ด้วยกัน ไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งที่มีมากกว่าหรือน้อยกว่า
ทางที่ดีเราไม่ควรน้อยเนื้อต่ำใจว่า พรสวรรค์ก็ไม่มีและเราคงไร้ค่า อันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะ คนทุกคนล้วนมีพรสวรรค์ที่ตนเองหาไม่เจอ 2 อย่างค่ะ โฟกัสไปในสิ่งที่เราทำและความสำเร็จมันจะกลับมาหาเราเอง เหมือนอย่างที่นาย โดนันท์ ทรัปต์กล่าวคำสำคัญว่า   “F O C U S”
Follow One Cause Until Success
การติดตามเรื่องใดเรื่องนึงตลอดเวลาจนประสบความสำเร็จ
แด่คนประสบความสำเร็จทุกคนค่ะ
โหรอินดี้
ปวีณา วาสนาเรืองศุกร์
Zertifikat Astrologie der Hamburger Schule®, Diploma Hamburg School Astrology®
Copyright ©  2008
 
All rights reserved.
 
 
 

Mobile: 080-604-6883

Advertisements