คำนำจากผู้เขียน  -Hermann Sporner-

            ในเดือนกรกฎาคม 1978 , Ludwig Rudolph มีความตั้งใจที่จะมอบหมายให้ข้าพเจ้าเผยแพร่ผลงานของอัลเฟรด วิทเทอร์ (Alfred Witte) ในแบบฉบับที่ทำให้ผู้สนใจเบื้องต้นในเรื่องโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายบนขอบเขตความรู้ที่อัลเฟรดได้ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง เพื่อสรุปออกมาให้ชัดเจนโดยผ่านสิ่งพิมพ์ ข้าพเจ้ายินดีที่จะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มใจ เพราะตัวข้าพเจ้าเองก็ตกอยู่ในฐานะของผู้ที่เดือดร้อนจากหลักฐานทางด้านเทคนิคและบทความอ้างอิงต่างๆที่ได้รับการยอมรับของอัลเฟรด (Alfred Witte) นั้นมีอยู่อย่างกระจัดกระจายและมีขีดจำกัดในการเข้าใจและเข้าถึงอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและผู้เรียนโหราศาสตร์ชั้นสูง

            ดังนั้นข้าพเจ้าเล็งเห็นความสำคัญและพยายามทำตามคำตกลงที่ได้ร้องขอจากทางสำนักพิมพ์ (Ludwig Rudolph) ในเรื่องที่จะเผยแพร่ปัจจัยพื้นฐานและความเข้าใจเบื้องต้นของตำราสำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์ก เพื่อจะได้ตกอยู่ในมือของผู้ที่ปรารถนาตั้งใจพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ของพวกเขาอีกด้วย ข้าพเจ้าหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าเผยแพร่ออกไปในเรื่องความรู้หรือเคล็ดลับทางเทคนิคและการใช้เครื่องมือของสำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กจะสามารถช่วยผู้อ่าน-ผู้ที่สนใจเข้าถึงโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กได้สะดวกและสามารถยกระดับขึ้นเป็นโหราศาสตร์สมัยใหม่ได้ หนทางแห่งความรู้ที่จะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในอีกระดับนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็จากท่านผู้อ่านผู้เรียนเทคนิคสำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กได้นำไปใช้และทำการทดลองร่วมมือกัน การทำงานค้นคว้าคนเดียวไม่สามารถพาเราไปถึงความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่จะทำให้โหราศาสตร์ฮัมบัวร์กเป็นที่ยอมรับ

             ข้าพเจ้าจำเป็นที่จะต้องกล่าวขอบคุณ คุณ Friedl Schilddorfer จากเวียนนา ที่ทำให้ข้าพเจ้ามายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ เพราะแรงบันดาลใจเมื่อครั้งหนึ่งที่ได้เห็นเธอแสดงข้อคิดเห็นในเชิงวิชาการและวิจารณ์ในเรื่องอักษรโรมันโบราณในที่ห้องประชุม

จากผลงานที่เป็นองค์ความรู้ของอัลเฟรด (Alfred Witte) ที่ได้รับการยอมรับอย่างสากล เราจะเห็นได้ว่ามีผู้แสวงหาความจริงหลายท่านสนใจและศึกษา ข้าพเจ้ากล่าวได้เลยว่าผลงานของอัลเฟรด (Alfred Witte) ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมานั้น สำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กได้บุกเบิกแนวทางโหราศาสตร์สมัยใหม่แก่ชาวโลก แสดงการยกระดับองค์กรความรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและแสดงที่มาของคำทำนายที่ตรงประเด็น ตรงเป้าหมาย ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องของเครื่องมือและเทคนิคจากสำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กเมื่อเทียบกับโหราศาสตร์แบบดั้งเดิม (tradition astrology) คือ

+ โครงสร้างหรือภาพดาว จาก Alfred Witte

ดาวทรานเนปจูน (ดาวทิพย์) หรือดาวที่ไกลกว่าเนปจูน

= โหราศาสตร์สมัยใหม่

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ตีพิมพ์ไว้ในหนังสือหน้า 20 ไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีโหราศาสตร์ดั้งเดิม (Tradition Astrology) แต่อย่างใด ข้าพเจ้าเพียงอธิบายเอาไว้ว่า ทางสำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กไม่ได้คิดต่อกรหรือง้างทฤษฎีที่มีมาแต่โบราณ เพียงแต่พวกเราอยากทำงานค้นคว้าและพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ภายใต้ทฤษฎีที่สมเหตุสมผลระหว่าง “ความดั้งเดิม และ ความทันสมัย”

อัลเฟรด (Alfred Witte) เองก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือไปจากการนำเอาความรู้และประสบการณ์จากการบันทึกของปูมโหร (Tradition Astrology) เมื่อร้อยกว่าปีมาพัฒนาใหม่ ไม่ใช่เอาแต่ป้องกันรักษาความรู้เดิมที่ทำกันอยู่ นั่นหมายถึงว่า ทางสำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กเองไม่ได้ละเลยเพิกเฉยต่อองค์กรความรู้เดิมที่มีอยู่ เจตนาที่เรามีคือ อยากให้โหราศาสตร์เดิมที่มีก้าวพัฒนาไปอีกในระดับหนึ่ง (อันนี้ปวีณาตีความหมายจากภาษาที่สัมผัสได้ว่าหมายถึงอย่างนั้น)

สำหรับท่านผู้อ่านที่อยากศึกษาโหราศาสตร์เป็นงานอดิเรกนั้น ข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าจะทำให้การศึกษาโหราศาสตร์เป็นไปอย่างไม่เหนื่อยยากเพราะความฝืนใจที่จะรีบๆเรียนให้มันจบๆไป แต่หากผู้เรียนเรียนเพื่อความสนุกในเวลาว่างอย่างนั้นแล้วจะเรียนได้ไว เพราะไม่รีบไปไหน อีกอย่างการเรียนโหราศาสตร์มีรายละเอียดมากมาย เราต้องเอาประสบการณ์นำมาเป็นความรู้และต้องสำนึกไว้อยู่เสมอว่า “ประสบการณ์แห่งความรู้จากโหราศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศาสนา และปรัชญา” นอกจากชั่วโมงบิน หรือประสบการณ์จากการสังเกต ทดลอง อดทนและความอุตสาหะ ทำการทดลองแล้วทดลองอีก (และนำการทดลองหรือนำข้อทดสอบจากการทำนายเป็นกรณีศึกษามาเผยแพร่สู่สาธารณะชนอย่างมีขั้นตอน มีที่มาที่ไป) คุณสมบัติเหล่านี้ควรพึงมีในผู้เรียนโหราศาสตร์ที่จริงจัง ส่วนหนทางอื่นที่จะศึกษาให้ได้ผลไวนั้น ”ไม่มี” ที่ผู้เรียนจะไปถึงเป้าหมายได้ นักศึกษาใหม่ส่วนมากนั้นไม่มีความอดทน อยากมาเรียนแค่ให้สำเร็จไวไว ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากเรื่องที่ควรเรียนเป็นพื้นฐานนั้นมีมากมายที่ต้องข้องเกี่ยวกับศาสตร์อีกหลายแขนง ดังนั้นผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กจริงๆต้องมั่นใจตัวเองก่อนว่าสามารถครอบครองอารมณ์อดทนได้นานกว่าจะถึงเป้าหมายแห่งองค์ความรู้ มิเช่นนั้นคงเข้าถึงโหราศาสตร์ฮัมบัวรกได้ยาก

ในหนังสือ “เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคสำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์ก” (Einfuehrung in die Technik der Hamburger Schule) เล่มนี้ ได้แสดงให้เราเห็นถึงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของดาราศาสตร์ การคำนวณต่างๆที่ได้รับการยอมรับจากนักโหราศาสตร์หลายแขนง กระนั้นก็ดียังคงมีเรื่องพิพาทของการเห็นต่างในเรื่องขอบเขตที่ซับซ้อนจากการหนังสือเล่มนี้

สิ่งที่ทำให้นักโหราศาสตร์หรือผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ดั้งเดิมสับสนกับเทคนิคของสำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กคือ สิ่งที่สำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กมีแต่ที่อื่นไม่มีได้แก่

  • มีการใช้จานหมุนแบบ 360 องศา (โดย Witte) และ 90 องศาเพื่อเติมเต็มให้สมบูรณ์ (โดย Sieggrun)
  • ใช้สมการ a+b=c+d เป็นภาพดาว (Planetenbildern)ของ พระเคราะห์สนธิ (โดย  Alfred Witte)
  • มีการใช้ “ดาวทิพย์” 8 ดวง (ค้นพบโดย Alfred  Witte และ Sieggrun)
  • มีการใช้ระบบเรือนชะตาพิเศษ (โดย Alfred  Witte)

หากจะให้ข้าพเจ้าประหยัดคำนิยมสำหรับการคัดลอกความคิดจากผลงานของ Alfred Witte ถึงเรื่องหมายเหตุที่ต้องกำชับ ถึงขั้นตอกย้ำกับนักศึกษา(ผู้สนใจ) ข้าพเจ้าเองอยากยกถึงประเด็นที่ Alfred Witte ได้ถ่ายทอดความรู้-ความคิดเห็นทางด้านบวกของโหราศาสตร์ ถึงผลงานที่เขาแสดงออกมาสู่ชาวโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดและกระจัดกระจาย (เหตุเพราะสงครามโลกครั้งนั้น)

Alfred Witte เชื่อว่านักศึกษาหรือผู้สนใจในสิ่งที่เขาค้นคว้านั้นไม่สามารถพัฒนาไปต่อในขั้นสูงได้ เนื่องจากยากที่จะปฏิบัติตามจากการคาดเดากันเอง เนื่องด้วยอุปสรรคของการถูกจำกัดและกระจัดกระจายบทความหรือหนังสือของเขาที่ทำให้ผู้สนใจอยากเรียน-อยากศึกษาไม่สามารถเข้าถึงและเข้าใจ จนเป็นเหตุทำให้หลายคนเลิกราวางมือจากการศึกษาโหราฯไปก่อนเวลาอันควร หากเพียงผู้เรียนมีความพยายามมากพอที่จะก้าวข้ามจุดแห่งความไม่ท้อถอย(ยอมแพ้)และมีจิตใจที่ซื่อตรงต่อแนวทาง(เจตนา)-ความคิดและความรู้ของ Alfred Witte เพื่อนำมาปฏิบัติและทดสอบซ้ำไปซ้ำมา

แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ ในวงการของนักโหราศาสตร์สำนักฮัมบัวร์กเอง ก็มีเพียงคนกลุ่มเล็กๆที่กำลังสานต่อวิชาสำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กให้ไปถึงการยกระดับองค์กรความรู้ให้สูงขึ้น พัฒนาขึ้น(มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น) เหตุนี้เองจึงทำให้ข้าพเจ้ากลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการ-เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อวางพื้นฐานโหราฯกันใหม่ เพื่อลดปมด้อยผลงานของ Alfred Witte ที่เหลือ-เพียงหยิบมืออย่างกระจัดกระจายและไม่ค่อยเป็นที่นิยม คำแนะนำสำหรับ “เคล็ดไม่ลับสำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์ก” เล่มนี้ จึงทำให้ผู้อ่านหรือผู้กำลังศึกษาจะเข้าใจและเข้าถึงความรู้สำนักโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กได้ง่ายขึ้น ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นก็สามารถเรียนได้เข้าใจได้

สิ่งที่เด่นในตำราเล่มนี้คือ การแนะนำขั้นตอนแต่ละขั้นตอน ที่ผู้ศึกษาสามารถปฏิบัติตามได้ทั้งในเรื่องของการตีความจากดวงชะตา การหาบริบทสรุปจากคำทำนายหรือปัจจัยที่สำคัญในการให้ความหมายการตีความจากภาพดาว หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่-เริ่มต้นและผู้ที่ศึกษาในขั้นสูง

            ข้าพเจ้าวกวนคำนำไปเสียยืดยาว ขอกลับเข้าสู่ประเด็นหลักของหนังสือกันต่อดีกว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสส่วนตัวจากประสบการณ์ในวงการโหราฯนี้ ขอลงความเห็นว่า นักโหราศาสตร์ที่มีความมุมานะต่อ “ความเชื่อ” เขาเหล่านั้นก็จะยึดเชื่อจากสิ่งที่อ่าน สิ่งที่คนอื่นวิจารณ์หรือสิ่งที่-ได้ยิน -ได้รับฟังและไม่เคยพิสูจน์ เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ส่วนมากนั้นนิยมที่จะเห็นด้วยมากกว่าเห็นต่างเช่น จากบทความบนหน้าหนังสือพิมพ์ บนหน้าหนังสือ บุคคลเหล่านี้เชื่อโดยไม่ผ่านการตรึกตรองและพิสูจน์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย

ในรายงานที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรของข้าพเจ้าทุกฉบับ จะมีหมายเหตุและผ่านการตรวจทานไปมาหลายรอบ ด้วยความปรารถนาดีจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอย้ำมาณ.ที่นี้แก่ผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจศึกษาโหราศาสตร์ฮัมบัวร์กว่า หากท่านยังไม่ต้องการหรือขาดความปรารถนาที่แท้จริงในการศึกษาวิชานี้ คงเป็นการยากที่จะสำเร็จในการศึกษาแท้จริงได้ ถึงครั้นกำลังศึกษาอยู่ แต่ขาดการทดลอง-วิจัยค้นคว้า การเอ่ยอ้างตัวว่าเป็นนักโหราศาสตร์ก็ไม่ต่างอะไรจากการเป็นนักเรียน-โหราศาสตร์ที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย หลายคนที่ข้าพเจ้าเห็นกำลังเป็นเช่นนั้น อย่าลืมว่า “ขอบเขตการทดลองนั้นไม่ได้ถูกกำหนดและพวกเราไม่ควรหมดความหวัง”

Heinz Schlaghecke (เกิดเมื่อ 1977) เป็นนักโหราศาสตร์สำนักฮัมบัวร์ก ได้ทิ้งข้อความเตือนใจที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นต่อไปดังนี้

            “ดู -รู้จำ -เป็นความรู้ -แต่อย่าเชื่อ” (จนกว่าจะได้พิสูจน์)

ข้าพเจ้าหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นผู้ช่วยและมิตรคู่คิดที่ดีสำหรับผู้อ่านทุกท่าน ขอให้ผู้อ่านทุกท่านโชคดีมีความสำเร็จ

กลางเดือน กันยายน 1978

Hermann Sporner

แปลโดย: ปวีณา

 

โหรอินดี้  ปวีณา

Zertifikat Astrologie der Hamburger Schule®
Diploma Hamburg School Astrology®
Copyright © 2008
All rights reserved.

Line ID: @honeindy
Mobile: 084-388-8478
http://www.astrohamburg.wordpress.com
http://www.facebook.com/AstroHamburg
http://www.twitter.com/astrohamburg
Email: astrohamburg.pv@gmail.com

Advertisements