SP90

“รักแท้มันคืออะไร ตับไต ไส้พุง..”  ดวงที่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าว ลงเอยกับสาวคนนี้แน่ๆ แต่เรื่องกลับตาลปัตร ไม่เป็นไปตามที่คาดคิดไว้ ถึงแม้เจ้าชะตาชายจะคบหาดูใจกับแฟนมาถึง 12 ปี แต่เงื่อนไขของเวลาก็หยุดรั้งการตัดสินใจของคนใดคนหนึ่งไม่ได้ ระว่างทางของความสัมพันธ์มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างไม่สามารถแก้ไขอะไรได้จริงหรือ เขาสองคนนี้จะใช่คู่แท้หรือไม่

SP

  • AR = SU = NO = SA = CU = KR โลกด้านการติดต่อทางสังคม(ครอบครัว)ของฉันมีความทุกข์ยากเป็นพิเศษ
  • ME = NE = AP ทั้งทางด้านความคิดอ่าน ปัญญาที่อับแสง(สว่าง)
  • AS = JU ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เพียบพร้อม
  • MA = VE ฉันต้องการความรักอย่างมาก
  • MC = UR ฉันก็ยังไม่รู้สึกอบอุ่นใจ ฉันยังพะว้าพะวงภายใน
  • MO = PL = PO อยากสัมผัสถึงแสงสว่างของชีวิตตลอดเวลา

Orblink

จากพื้นดวงคร่าวเราจะเห็นได้ว่า บุคคลผู้นี้โหยหาความรัก ความเข้าใจ แม้จะมีคนรักแต่หากไม่มีความเข้าใจและเติมเต็มความรักเอาใจใส่แก่เขาได้ ก็ยากที่จะคบหากัน ไม่วันใดก็วันนึง จะมีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเป็นข้ออ้างให้เลิกรากันสูง

แล้วคนธรรมดาที่ไม่มีความรู้ทางด้านโหราศาสาตร์จะทราบหรือรู้ตัวได้อย่างไร ในทางคำสอนทางศาสนาพุทธนั้นมีหลักธรรมของคู่ชีวิตลงไว้ดังนี้ว่าคู่ชีวิตที่จะได้อยู่ด้วยกันนั้นต้องมีคุณสมบัติตามนี้ ผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน

เสมอในทางธรรม มาจากบาลี แปลว่า พอเหมาะ พอควร หรือ เพียงพอ ไม่ได้แปลว่าเท่าเทียมกันนะคะ หรือให้เข้าใจอย่างง่ายๆโดยใช้หลักธรรม 4 ประการมาพิจารณาก็ได้คือ

ถ้าคบเขาแล้ว วิถีชีวิตเราตกต่ำลง ให้ใคร่ครวญให้ดี

ถ้าคบเขาแล้ว. วิถีชีวิตของเราดีขึ้น. ถือว่ามาถูกทาง

คู่แท้บางทีอาจไม่มีจริง เพราะเหตุผลของสังคม ภาพลักษณ์ ประเพณีและความเชื่อของแต่ละครอบครัวก็ต่างเหตุต่างผลกัน แต่ที่แน่ๆ คู่ทนนั้นเยอะที่สุดในสังคมสมัยนี้ หากไม่ทนคบ(เพราะเหตุผลบางอย่าง) ก็ต้องคบให้ทนเพื่อเหตุผลบางอย่างเช่นกัน ประเด็นสำคัญของการมีคู่หรือไร้คู่คือ คุณมีความสุขกับมันไหม อย่ามีความสุขแต่กับอดีตหรือหวังสุขในอนาคต หากจะสุขขอให้สุขกับปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะ

ปวีณา

เครื่องมือที่ใช้: HAM, AstrologicPC, Orblink

Zertifikat Astrologie der Hamburger Schule®, Diploma Hamburg School Astrology®
Copyright © 2008
All rights reserved.

Mobile: +66-90-5054-9463

Advertisements